توضیحات

Bogeys, Nightclub, club, utah

تغییرات آخرین نسخه

Bogeys, Nightclub, club, utah

توسعه دهنده

نام: Mobile Roadie
ایمیل: 307989417@wemobo.com
سایت: https://itunes.apple.com/us/artist/mobile-roadie/id307989417?uo=4

دسترسی ها

 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.GET_ACCOUNTS
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.FLASHLIGHT
 • android.permission.READ_PHONE_STATE
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.READ_CALENDAR
 • android.permission.WRITE_CALENDAR
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • com.android.vending.BILLING
 • android.permission.GET_TASKS
 • net.manageapps.ClubBogeys.permission.C2D_MESSAGE
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • android.permission.RECORD_AUDIO
 • com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
 • net.manageapps.ClubBogeys.permission.MAPS_RECEIVE