توضیحات

热力加法 (frenzied figure) EP.1 圣诞特别版 "加法总动员"类 puzzle 数学游戏

تغییرات آخرین نسخه

热力加法 (frenzied figure) EP.1 圣诞特别版 "加法总动员"类 puzzle 数学游戏

توسعه دهنده

نام: Flamen

دسترسی ها

  • android.permission.SET_WALLPAPER
  • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
  • android.permission.READ_PHONE_STATE
  • android.permission.INTERNET