توضیحات

AramSolution

تغییرات آخرین نسخه

AramSolution

توسعه دهنده

نام: 아람솔루션 아람솔루션
ایمیل: master@uaram.co.kr
سایت: http://www.uaram.co.kr

دسترسی ها

  • android.permission.INTERNET
  • android.permission.CALL_PHONE
  • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
  • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
  • android.permission.VIBRATE
  • android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES