توضیحات

این بازی یک بازی باستانی است و در آن خدایان یونانی به اتحاد نیروها می پردازند . در این بازی آنها ارتش مستحکم و عظیمی را جمع آوری نموده اند و در یک ناوگان دریایی قصد تهاجم به دشمنان و غلبه بر آنان را دارند .MMO در سال 2012 :

این بازی یک بازی استراتژیکی MMO است که در آن شما می توانید بر حسب نیاز خود خدایان یونانی را بسازید و از قدرت آنها برای جنگ و غابه بر دشمنان استفاده نمایید .خدایانی مثل آب ، خاک ، آتش و .. در این برنامه برای انتخاب شدن وجود دارند تا بتوناید از قدرتی که دارند استفاده نمایید و دشمن را شکست دهید .

ویژگی ها :

بازی استراتژیک MMO  با بیش از 20 میلیون کاربر

امپراطوری خود را با یک شهر ک.چک آغاز کنید و سپس آن را توسعه دهید .

مبارز ه با کاربران جهانی

منابع و روداد های مختلف

استفاده از خدایان دلخواه برای کسب قدرت آنها در کنترل منابع

بیش از 30 تکنولوژی مختلف و ساخت 13 ساختمان متنوع

ارتش ها مختلف و مبارزه در میدان نبرد واقعی

قابلیت بازی در گوشی و کامپیوتر با یک نام کاربری

تغییرات آخرین نسخه

Conquer the world of Grepolis! Begin by expanding your village in Ancient Greece. Grepolis is a free strategy game in which you build your own empire and strike back against your enemies with the help of allied players and powerful alliances. Now the heroes of antiquity are entering Grepolis! Legendary and powerful heroes, such as Leonidas, Hercules, Andromeda and Helena, help your city or army with their unique powers and strengths. Play the free app and drive the expansion of your city forward quickly and easily. Use the powers of the ancient Greek gods Zeus, Athena, Hera, Poseidon or Hades, and summon with their help mythical units such as Pegasus, Medusa, Cyclops and the Minotaur. Forge powerful alliances with thousands of real players and friends. Prepare for epic battles and support your alliance in the struggle for domination in the world of Grepolis. FEATURES - FREE strategy game - Begin with a city and turn it into a mighty empire - Battle against players from all over the world and conquer their cities - Build your army out of 27 different kinds of units and lead them into war in real time - Choose a god and use powerful spells - Recruit heroes of antiquity and deploy them in your army or city - Trade with other players - Research 30 useful technologies - Build 13 different constructions - Fight side by side with real players in alliances - Continue playing in your PC browser at www.grepolis.com Join us on Facebook at www.facebook.com/grepolis

توسعه دهنده

نام: InnoGames GmbH
ایمیل: grepolis-team@innogames.de
سایت: http://www.innogames.com

دسترسی ها

  • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE